Afdrukken

Schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie over en inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school (volgens bevoegdheden die decretaal zijn vastgelegd).

Indien u meer info wenst, kan u steeds contact nemen met de voorzitter van de schoolraad, Dhr. Joep Jongmans of met de directie.