Afdrukken

Middag

Tijdens de middag worden onze kleuters opgevangen door de middagjuffen.

Zij houden toezicht op de speelplaats en begeleiden de kinderen in de refter. Bij mooi weer eten de kinderen buiten op picknickbanken.